Cổng xếp D805

6,654,375

Nguyên liệu chính Hợp Kim Nhôm cao cấp
Chiều cao tiêu chuẩn 1.7
Chiều rộng tiêu chuẩn 600 mm
Kích thước trụ chính cổng xếp 70 x 40 x 0.7mm
Kích thước thanh chéo 43 x 35 x 0.6mm
Khoảng cách giứa hai trụ chính 400mm ± 5%

còn 999 hàng